Hình thức thanh toán

Quý vị thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ.

* Công ty TNHH Hamico Việt Nam

 STK: 071-1-00-022951-9 Tại Ngân hàng Vietcombank – CN Thanh Xuân, Hà Nội

* Tài khoản cá nhân

Chủ tài khoản: Vũ Thị Luyện

STK: 0711 000 233 455 Ngân hàng Vietcombank. Chi Nhánh Thanh Xuân.

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG